Modelización de parámetros críticos de fractura en tuberías de amianto- cemento afectadas por ataque por sulfatos

Mecánica Computacional; vol: XXXI ; Páginas: 1713 – 1724
E. Menéndez; C. Márquez; J. Sánchez; J.M. Chillón