Rethinking coastal defence and Green-energy Service infrastructures through enHancEd-durAbiLity high-performance cement-based materials (ReSHEALience).

Entidad financiadora
Comisión Europea. H2020-NFRP-06-2014. Participación de IETcc + 26 socios Europeos.
Duración
2018 - 2019
Investigador(es) principal (es)
M.C. Alonso.
Budget
Official web
https://uhdc.eu/

 

Newsletters: